Politica de Confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul G&C INVESTMENT FUND S.R.L. (academy.bitcoinromania.ro) din perspectiva Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

G&C INVESTMENT FUND S.R.L. cu sediul în București, Str. Margeanului, Nr. 4, Bl. M70, Sc. 1, Etj. 6, Apt. 19 Sector 5, înregistrată la ORC București sub nr. J40/6631/09.05.2016  având CUI 36052779, e-mail: mihai.tone@bitcoinromania.ro, prin reprezentantul său legal Tone Mihai Teodor în calitate de Administrator este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau de la reprezentanții dvs. în vederea accesării programelor educaționale prezente pe platforma noastră academy.bitcoinromania.ro. În conformitate cu noul Regulament European dvs., în calitate de Client sunteți  „persoană  vizată”, adică persoană fizică identificată sau identificabilă prin datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. Respectarea confidențialității și protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru înscrierea, participarea și emiterea documentelor de absolvire din cadrul programului academy.bitcoinromania.ro sau pentru a te invita la alte programe educaționale organizate de noi, în caz de refuz, G&C INVESTMENT FUND S.R.L. neputând să ofere serviciile propuse.

DE CE COLECTEAZĂ G&C INVESTMENT FUND S.R.L. ACESTE DATE :

Colectăm numai datele dvs. personale absolut necesare pentru compania noastră în scopuri determinate și legitime și în baza următoarelor temeiuri prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679:

  • încheierea și executarea contractelor educaționale;
  • îndeplinirea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare aplicabile companiei noastre  cum ar fi:
  1. a) îndeplinirea obligațiilor legale, statutare și a obligațiilor de raportare;
  2. b) evidența documentelor operaționale și financiar-contabile;
  • realizarea unor interese legitime ale G&C INVESTMENT FUND R.L. în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de obiectul de activitate

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de G&C INVESTMENT FUND S.R.L. cu ocazia desfășurării activităților de mai sus – sunt: nume, prenume, adresa, date carte de identitate, telefon, e-mail.

DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ SUNT:

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale ; Dreptul de acces asupra datelor; Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ; Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) ; Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizată către alt operator; Dreptul de a vă opune prelucrării datelor; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; Dreptul de a vă adresa justiției; Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

G&C INVESTMENT FUND S.R.L. poate transmite datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor sale contractuale sau legale către următorii destinatari /categorii de destinatari: autorități publice centrale sau locale, consultanții sau prestatorii de servicii IT cu care colaborăm, cadre didactice, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care compania și le-a asumat.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate (electronic și/sau tipărit) pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale care sunt în sarcina companiei noastre.

G&C INVESTMENT FUND S.R.L.  ADUCE LA CUNOȘTINȚA FIECĂREI PERSOANE FIZICE VIZATE FAPTUL CĂ:

* Dacă dorește să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, care se depune la sediul G&C INVESTMENT FUND S.R.L. sau la adresa de e-mail contact@bitcoinromania.ro.

* Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există si excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu, informând persoanele vizate despre aceasta;

* Compania noastră va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

G&C INVESTMENT FUND S.R.L. vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.